• Startpagina

Open van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur

sociale dienst
steun en begeleiding
sociale dienst
problemen aanpakken
sociale dienst
documenten
thuiszorgdiensten
schoonmaak
met hulp / met service / met zorg
wonen
woonzorgcentrum Zilverlinde
zorg
lokaal dienstencentrum
ontmoeten
maaltijden aan huis/seniorenrestaurant
maaltijden

Bedankt vrijwilliger! 

Graag danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet!

Internationale dag van het vrijwilligerswerk

Draagt u ook zorg voor een persoon met dementie? Of interesseert het onderwerp dementie jou?

Regelmatig organiseert het woonzorgcentrum praatcafés.

Wil u er graag bijzijn? U bent altijd welkom.

Volgende thema's staan alvast op de ...

Zorgen voor mensen is een job met een hart.
Wil jij mee zorgen voor mensen?

Voor het woonzorgcentrum Zilverlinde zoeken wij een zorgkundige.
(C1-C2 of D1-D2-D3)
(m/v – deeltijds 0,7 VTE – contractueel - bepaalde duur)

Functie: ...

zoeken

LAATSTE NIEUWS